Čísla na kroužku papouška

Co znamenají čísla a znaky na kroužcích papoušků?

Na kroužcích papoušků (a ptactva obecně) se vyskytují různé znaky - čísla a písmena. Nejčastěji na kroužku bývají zkratky států, rok narození a identifikační číslo kroužku. Takový kroužek pak má přibližně takovýto  popisek: CZ 16 98765. Kdy CZ - (země, Česká Republika), 16 - rok narození 2016, 98765 - identifikační číslo kroužku. Někdy na kroužku může být navíc jeho průměr, např. 5.5 (bývá menšími číslicemi) - tedy průměr 5,5 mm a dále třeba iniciály chovatele, např. JN - Jan Novák. Namísto iniciálů tam může být i cokoli jiného, co si chovatel přeje, jeho osobní značka, značka organizace, které je chovatel členem, atp.

Takže na kroužku může být ve finále třeba: CZ JN 5.5 16 98765.

Barvy, materiály a typy kroužků

Barvy kroužků si často chovatelé vybírají sami, ale měla by být pro daný rok i určená jednotná barva. Nicméně chovatel by měl odlišovat i barevně různé snůšky a snadno by tak měli být rozpoznatelní nepříbuzní ptáci. Sice se to vždy pozná dle identifikačního čísla kroužku, ale to ví dle záznamu přesně jen chovatel. Pokud prodává pak na burze více ptáků z různých snůšek, barevnost kroužků může jednoznačně říct, že ptáci jsou či nejsou příbuzní. Někdo odlišuje sudé a liché roky tím, že dává kroužek na pravou či levou nohu papouška.

Kroužky se vyrábějí plastové a kovové. V dnešní době většina chovatelů papoušků volí kovové kroužky. Rozhodně odolají zobákům papoušků.

Dále jsou kroužky uzavřené a otevřené. Papouška bychom měli kupovat vždy s uzavřeným kroužkem, máme tak velkou jistotu alespoň o jeho roku narození (nemusí být stoprocentní, protože se najdou i darebáci, kteří mohou kroužkovat ptáky s jiným číslem roku, než je aktuální). Kroužkování papoušků uzavřeným kroužkem se provádí u mláďat, kdy jej lze ještě přes drápky navléknout na nožičku, a jak papoušek zesílí tak jej již nelze sundat, vyměnit. Otevřené (zacvakávací) kroužky se používají třeba v případě, kdy musí být uzavřený kroužek odstraněn nebo potřebujeme nějak označit, rozlišit papouška, který je již starší a nelze mu navléct uzavřený kroužek správné velikosti. 

Kroužky pro ptactvo a CITES

U papoušků, kteří mají povinnou registraci CITES, lze dohledat majitele dle čísla kroužku u MŽP (Ministerstvo životního prostředí). Tedy pokud se takový papoušek ztratí a je registrován v CITES, je o něm u MŽP záznam a majitel se dohledá dle čísla kroužku. U papoušků, kteří v CITES zapsaní nejsou se dohledat majitele nedá. Ještě je možnost papouškům implantovat čip, v jeho údajích je pak například jméno, adresa a telefonní číslo majitele.

Můžete podpořit náš web :)

Jednoduše pomocí následujícího QR kódu. Děkujeme :)

f