​Druhy rodu pyrura (pyrrhura)

Pojďme si říct, že pyrura je mužského rodu, tedy TEN pyrura, stejně jako třeba papoušek ara. Všechny druhy i poddruhy pyrury mají tedy v názvu vždy mužskou koncovku. Nepoužíváme tedy výrazy například pyrura červenobřichá, pyrura rudohlavá, pyrura hnědouchá, pyrura modročelá a pyrura žlutoprsá (tento výraz v ženském rodu často chybně používají i sami chovatelé). Níže jsou odkazy na charakteristiky jednotlivých druhů pyrury.

Facebooková skupina s mnoha dalšími pyrurami: Pyrura zelenolící, FB skupina

Nahoru